שבעים שנה למרד גטו ורשה

על אודות החידון

המרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים, בשיתוף הפיקוח על הוראת ההיסטוריה בחמ"ד, מודיעים על אירוע מיוחד לזכר יהודי ורשה, ובמרכזו חידון ארצי לתלמידות כיתות ט'-י"ב.
האירוע יתקיים לרגל מלאות שבעים שנה לנפילת גטו ורשה.

ורשה הייתה לב החיים היהודיים במזרח אירופה; בה חי הקיבוץ היהודי הגדול באירופה בין מלחמות העולם. ורשה הייתה המרכז של החיים הפוליטיים, הדתיים והתרבותיים שהשפיע על כל העולם היהודי, כולל היישוב בארץ ישראל.
החידון יתמקד בחיים היהודיים בגטו ובמאבקם של יהודים לשמור על ערכיהם היהודיים גם כאשר סגרה עליהם יד הצורר.

מטרות החידון –

 • להכיר את יהודי ורשה בחייהם, בהתמודדויותיהם ובעמידתם ולהתחבר אליהם כחוליות של המשך.
 • להגביר את הידע על תקופת השואה ולבסס אותו.
 • ליצור מוטיבציה להעביר את הזיכרון.
 • ליצור קשר רגשי לדור שלפני השואה.
 • ליצור הערכה ואמפטיה לניצולי השואה, משקמי העם היהודי.


החידון בנוי בשלושה שלבים:


שלב א'

חידון בית ספרי; כל תלמידה תקבל חוברת הכנה.
בחוברת יובאו בקצרה הנושאים הבאים:
 • החיים היהודיים בוורשה הפולנית.
 • הכיבוש, חיי היום-יום בגטו, היודנראט בוורשה.
 • עמידה יהודית: סעד, חינוך, מנהיגות רוחנית וחיים דתיים.
 • תיעוד החיים: ארכיון "עונג שבת", יומני הגטו, צילומים מן הגטו ועוד.
 • מרד גטו ורשה, כולל: ייצוג קבוצות שונות במרד; דעת הרבנים על המרד.
 • מפה, לקסיקון ותאריכון.
שלב א של החידון יתקיים בע"ה ביום ד', י"ב בשבט 23.1.13.

שלב ב'

חידון למתקדמות יתקיים בע"ה בשבוע החמ"ד, בין פורים לפסח. תאריך מדויק יימסר בהמשך.

שלב ג'

שלב הגמר ייערך בעז"ה בר"ח אייר תשע"ג (10.4.13).

בנשיאות פרויקט החידון עומדת ועדה ציבורית ובה חברים: הראשל"צ, הרב שלמה עמאר שליט"א; הרב חיים דרוקמן שליט"א; ראש החמ"ד, ד"ר אברהם ליפשיץ, מר יוסי ביליג-פלג.

מחברת החידון: שירה רוזנבלום.

צוות ההיגוי במכללה ירושלים: אסתר פרבשטין, ד"ר חיים שלם, שרה קפלן, דורית טפרברג, ד"ר אסף ידידיה, אתי רפלד-רוט, שרה רוזנבאום.