שבעים שנה למרד גטו ורשה

לוח זמנים

שלב ראשוןחידון בית ספרי, יתקיים בע"ה ביום ד', י"ב בשבט 23.1.13.
שלב שניחידון למתקדמות, יתקיים בשבוע החמ"ד בין פורים לפסח, תאריך מדויק יימסר בהמשך.
שלב שלישישלב הגמר, ייערך בעז"ה בר"ח אייר 10.4.13.