שבעים שנה למרד גטו ורשה

מסר של אחדות

לכל המתמודדות ולאישי החינוך, רוב שלומות.
אני שמח להיות שותף ל"דור שלוש זוכר"- לרעיון המבחן המיוחד, דרכו תתוודענה למסרי השואה והגבורה לסוגיה, וללקחים שכולנו אמורים ללמוד מכך למען עתידנו ועתיד עמנו.

בסוף חומש בראשית מסופר לנו על אחי יוסף שמצאו באמתחת החמורים בהגיעם למלון את הכסף שאותו שילמו למצרים עבור האוכל. כפי שאומר הפסוק (בראשית ל"ד) "ויאמר אל אחיו הושב כספי וגם הנה באמתחתי ויצא ליבם,ויחרצו איש אל אחיו לאמר: "מה זאת עשה אלוקים לנו"

את שאלת ה"מה זאת עשה אלוקים לנו" הם שאלו עוד קודם לכן, כשקשרו את ענשם לחטא שחטאו כלפי אחיהם: "ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו את צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא ולא שמענו על כן באה עלינו הצרה הזאת".

לפני 3327 שנה עמדנו כולנו במעמד הר סיני וקיבלנו על עצמינו את "נעשה ונשמע", ומאז רואה אותנו הקב"ה, כדברי רש"י "כאיש אחד בלב אחד", כלומר: עלינו להיות ערבים זה לזה.

עם ישראל עבר שואות רבות מאז היותו לעם, ביניהם חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, מסעות הצלב, אינקוויזיציה, השואה ועוד.

להיטלר, כמו לאחמדינג'אד כיום- לא שינה ההבדל בין העדות, ובין רמת הדת של האדם. מבחינת צוררי ישראל בכל השנים- הם ראו תמיד את עם ישראל כקולקטיב.

העונשים שבאו על עם ישראל בסיפור המקרא הם בגלל חטאם של בודדים כדוגמת חטא העגל, חטא המרגלים ועוד ועוד. גם הנביא יחזקאל חוזר ומזהיר השכם והערב את עמ"י על החורבן המתקרב באם לא יחזרו בתשובה, ובסופו של דבר בא החורבן.

הזהות היהודית מתחילה באמונה בהקב"ה. אברהם אבינו היה הראשון שסלל את דרכו של העם היהודי. הוא עזב את דרכי הכפירה של אביו תרח וכפי שהכתוב אומר "והאמין בה' ויחשבה לו לצדקה" (בראשית ט"ו ט')

במעמד הר סיני זכינו לקבלת התורה ותרי"ג מצוות. נביאי ישראל מדגישים בעיקר את המצוות שבין אדם לחברו. הנביא מיכה מדגיש: "הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך" (מיכה ו'). גם הנביא ישעיה בתחילת נבואתו אומר: "למה לי רוב זבחיכם יאמר ה'... חדלו הרע, למדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה (ישעיהו א').

הנביא יחזקאל ונביאים אחרים מדברים על אחדות עם ישראל והם מדגישים שהגאולה האמיתית תבוא רק לאחר שעם ישראל יתאחד מכל פלחיו. הנביא יחזקאל אומר: "כה אמר ה' אלוקים הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו ונתתי אותם עליו את עץ יהודה ועשיתם לעץ אחד והיו אחד בידי"... ולאחר שזה יקרה- "כה אמר ה' אלוקים הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם וקיבצתי אותם מסביב והבאתי אותם אל אדמתם".

גם כיום מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית. רק לפני כ- 35 שנה בתקופת נשיאותו של השייח הפרסי היתה אירן המדינה הכי ידידותית לישראל וחילופי מידע הכי סודיים עברו בין שתי המדינות. והנה כיום עומד נשיא אירן- אחמדינג'אד בפני קהל של מליוני אנשים וטוען שיש להשמיד את "הישות הציונית" הזו במזרח התיכון.

האם לא הגיע הזמן שנשאל את עצמנו "מה זאת עשה אלוקים לנו?"

במקום זאת- בתי המשפט של ימינו מלאים עד אפס מקום בתביעות הדדיות, בכל משפט יש צד אחד שאינו ממלא התחייבויותיו. אנשים רבים לווים כספים ואינם מחזירים את חובותיהם וגם על כך יש סיפור מאלף בספר מלכים ב' תוך הוראה מפורשת לאשה שלוותה לשלם את חובותיה.

לעיתים אנו שוכחים שההשגחה הפרטית מעורבת בחיינו בכל רגע ובכל מקום ובזמן השואה שפקדה אותנו לפני כ- 70 שנה. ואנו חייבים לשאול את השאלה ששאלו אחי יוסף: "מה זאת עשה אלוקים לנו", ולא לסמוך על הישועה שתבוא מארה"ב, חוסיין אובמה או ממדינות אירופה.

נביאי ישראל חזרו והדגישו את הדרך שבה אנו מצווים ללכת כדי לזכות בישועתו של הקב"ה. הנביאים דברו ישירות מפי הגבורה והעבירו זאת בדייקנות לעם ישראל. על כן, חשוב כל כך הבאת ספר התנ"ך על שולחנו של כל יהודי ויהודי בארץ ובגולה והנגשתו לספסל הלימודים של כל תלמיד ותלמידה בכל מקום.

הכרת ההיסטוריה של עמנו, הכרת מאורעות השואה ולימוד בספרי הנביאים יביאונו לאחדות עם ישראל ולקיום מצוות שבין אדם לחבירו, ובעזרת ה' נזכה בקרוב לגאולה הקרובה והשלימה.

שלכם, יוסי פלג- ביליג