שבעים שנה למרד גטו ורשה

תמונות - שלב ראשוןתיכון הרא"ה רמת-גן
תיכון הרא"ה רמת-גן
תיכון הרא"ה רמת-גן
אולפנת שעלבים
אולפנת שעלבים
אולפנת שעלבים
אולפנת שעלבים
אולפנת שעלבים
אולפנת חורב ירושלים
אולפנת חורב ירושלים
אולפנת חורב ירושלים
אולפנת אוריה אלון שבות
אולפנת אוריה אלון שבות
אולפנת אוריה אלון שבות
אולפנת אוריה אלון שבות
אולפנת צביה מעלות
אולפנת צביה מעלות
אולפנת צביה מעלות
אולפנת צביה מעלות
הילה למפרט מאולפנת צביה מעלות לומדת לחידון
תיכון בית שולמית ירושלים
תיכון בית שולמית ירושלים
תיכון בית שולמית ירושלים
תיכון בית שולמית ירושלים
תיכון אמי"ת כרמיאל
תיכון אמי"ת כרמיאל
תיכון אמי"ת כרמיאל
אולפנת "למרחב" - פתח תקוה
אולפנת "למרחב" - פתח תקוה
אולפנת "למרחב" - פתח תקוה
בחדר המצב במכללה
הנתונים מתקבלים בזמן אמת