זכור - אמונה בימי השואה

הצלה בשואה


מרחב למידה מתוקשב של פרויקט "מצוינים להוראה" מכללה ירושלים

נושא ההצלה בתקופת השואה הינו נושא חינוכי וערכי ממדרגה ראשונה. הוא חושף אותנו למערכת ערכים המשקפת את גדלותו של האדם בתקופה בה חלק מן האנושות התגלה בכל כיעורו. גדלותם של המצילים , יהודים ושאינם יהודים, התבטאה ברגישות לסבל הזולת, בנטילת אחריות, באומץ לב ובהקרבה עצמית.

סיפור ההצלה הוא גם סיפורם של הניצולים- זהו מאבק על הישרדות, על "קידוש החיים", על הצורך להשאיר זכר למשפחה, לשרוד כדי לספר

הסיפור לא הסתים בתם המלחמה. רוב הניצולים נשארו עם צלקות כל ימי חייהם. גם הבריאים נשאו את משא הסבל הם ובניהם אחריהם. עם זאת רובם הצליחו לשקם את עצמם ,להקים משפחות ולתרום לבניין העם והארץ.

למעבר לפרויקט המתוקשב לחצו כאן