התישבות
בטחון
אמנות
home
logo
vhada
עבודת חקר, הקמת התערוכה והפעלתה: תלמידות שנה ב מכללה ירושלים תכנית רג"ב (ראש גדול בהוראה) | ייעוץ היסטורי ועריכה: שרה קפלן - המרכז ללימודי השואה | יעוץ ועיצוב חזות: איקה מישר - הסדנא הדידקטית | צילום התערוכה: יוסי קליין - מכללה ירושלים | עיצוב ובנית האתר: שרית היימן רוונה - הסדנא הדידקטית | המסמכים והתמונות באדיבות המשפחות