זכור - אמונה בימי השואה


 • ממדף הספרים
  התמודדות עם נושא השואה בגן הילדים: קולות מהשטח • עדויות
  יוסף גוזיק מדוקלה • חודש כסלו תש"פ - חנוכה במסתור


  תמונה
  הדלקת נר שביעי של חנוכה ביום א' טבת תש"ה (17.12.44), במחנה וסטרבורק - הולנד.
  מחנה זה שימש כתחנת מעבר ליהודים שגורשו מהולנד למזרח אירופה.
  חלק גדול מהצעירים המופיעים בתמונה נשלחו למחרת לאושוויץ, ברכבות שהיו יוצאות מדי יום שני מן המחנה.

  עדות: יהודית אילן  הדפסה

  חזרה לתחילת העמוד
  Claims Conference
  © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016