זכור - אמונה בימי השואה

חודש אב  תש"פ - קינות פרטיות על השואה


ממדף הספרים
הרהור עצמי מאת מאיר בן שלום

בהוצאת מכון "שם עולם – המפעל להנצחת תרבות ומורשת היהדות". כפר הרא"ה

ביקורת על הספר מאת בכל סרלוי , מקור ראשון


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016