זכור - אמונה בימי השואה

חודש כסלו תשפ"ב - הרב בצלאל שטרן


מבין הרבנים שכיהנו כרבני קהילה באירופה בתרופת השואה והמשיכו לכהן כרבני קהילה גם לאחר המלחמה, נמנה הרב בצלאל שטרן (תרע"א-תשמ"ט).

הוא נולד בנייהיזל שבאוסטרו-הונגריה (כיום בסלובקיה) ולמד בישיבת פרשבורג. בתקופת השואה כיהן כרבה של הרמנשטט שברומניה, קהילה שברובה שרדה.

בשנת תש"ח עבר להונגריה לכהן כרבה של פאפא, וכשנה לאחר מכן עבר לאיטליה, שם פעל בקרב שארית הפליטה, בתחום החינוך. הוא עלה לישראל בתשי"א, אך כעבור ארבע שנים עבר לאוסטרליה כדי לכהן כרב קהילה במלבורן ואח"כ לווינה, כדי לכהן כרב קהילת 'מחזיקי הדת'. הוא שב לישראל בשנת תשמ"ב ונפטר בירושלים בתשמ"ט.


במבוא לשו"ת 'בצל החכמה' שכתב, תיאר את המצב הקשה ששרר ברומניה בימי המלחמה וסיפר על תפקידו בעידוד וחיזוק בני קהילתו, ואף ציטט כמה מדרשותיו שנשא באותה תקופה שעסקו בחיזוק האמונה בהשגחה ומציאת פשר למציאות החדשה. לאחר מכן, תיאר את קורותיו לאחר המלחמה, כרב בהונגריה וכראש ישיבה של שארית הפליטה ברומא.

קישור למבוא:

לפתיחה לחץ כאןהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016