זכור - אמונה בימי השואה

חודש שבט  תשס"ג - ליבי במזרח


שאלות מעמק הבכא
שו"ת בנושא שינוי ייעוד כספי צדקה

שנת תש"ב (1942), טימישורה, רומניה.

רקע: לאחר רצח 160,000 יהודי בסרביה ובוקובינה, שבוצע בידי הגרמנים בסיוע הרומנים בין יוני לספטמבר 1941, הוצא צו גירוש המוני ליהודים שנותרו באיזור. יהודי בוקובינה שולחו לטרנסנייסטריה, בין נהר הבוג לדנייסטר אוקראינה. רבים מתו בדרכם במהלך הגירוש. היהודים הנותרים רוכזו במחנות בהם שררו רעב, קור אימים ומחלות קשות שהפילו חללים רבים. בתקופה הראשונה הצליחו קהילות ברומניה לקבל היתר ולהעביר מזון וכסף כדי לסייע למגורשים. יהודים גומלי חסדים תרמו סכומים נכבדים, על אף העוני והדחק ששררו ברומניה באותה עת. לאחר זמן קצר בוטל הרישיון, והם נאלצו להבריח את הכספים בחשאי. בידי ראשי הקהילה בטימישורה מצוי היה סכום גדול שנתרם לקופת רבי מאיר בעל הנס עבור כולל שומרי החומות בירושלים, אך בעטיה של המלחמה נבצר מהם לשלוח את התרומות לארץ הקודש.

שאלה: האם מותר לשנות מצדקה לצדקה, ולהשתמש בכספים אלו לטובת הפליטים בטרנסנייסטריה?

תשובה: הרב התיר להשתמש בכספי התרומות לקופת רבי מאיר בעל הנס למען הנרדפים ברומניה. מכיוון שכספים אלו יועדו לתמיכה בעניי ארץ ישראל בזמן שמצב היהודים בגולה היה שפיר ופרנסתם הייתה מצויה, אולם משהתהפך הגלגל ובני ארץ ישראל יושבים בשלווה ובהשקט יחסיים, ובגולה עם ישראל נרדף על ידי אויב אכזר, יש להשתמש בכספי הצדקה "כדי להחיות נפשות רבות הנתונות בצרה ובשבי קשה, כי אין לך דבר העומד בפני הצלת נפשות שדוחה הכל".

מקור: מספר הסופר, הרב יצחק צבי סופר, טימישורה, סימן מב.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016