זכור - אמונה בימי השואה


חודש אדר א'  תשס"ג - הלוח העברי


עדות
המקום: סלובקיה

רקע: במרץ 1939 נכנס הצבא הגרמני לצ'כוסלובקיה וביטל את הישות הצ'כוסלובקית. צ'כיה הפכה לשטח חסות גרמני - פרוטקטורט, וסלובקיה היתה למדינה עצמאית, גרורה של גרמניה הנאצית.
סלובקיה נקטה כלפי היהודים מדיניות חקיקה על פי הדגם של חוקי נירנברג. אמנם בסלובקיה לא הוקמו גיטאות, אך יהודים גויסו לעבודת כפיה. מפברואר 1942 נשלחו אלפי נשים ונערות לאושוויץ, ולאחר מכן גורשו גברים ומשפחות. עד אוקטובר 1942 שולחו למחנות ריכוז והשמדה כ - 58 אלף יהודים, אז הופסקו השילוחים וחודשו רק בשנת 1944, לאחר המרד הסלובקי.

לאחר שנודע מפי פליטים, על רצח המוני של יהודי פולין, התארגנה בסלובקיה "קבוצת העבודה", בראשה עמדו הרב מיכאל ויסמנדל וגיזי פליישמן, שפעלו ללא לאות להצלת יהודי סלובקיה. הרב ויסמנדל קיווה להרחיב את הפעילות ובתשלום כופר להציל גם את שאר יהודי אירופה. תכנית זו שנודעה כ"תכנית אירופה" לא יצאה לפועל מטעמים שונים.

באוגוסט 1944 הייתה בסלובקיה התקוממות צבאית נגד הממשל הפרו נאצי, יהודים הצטרפו לשורות המורדים. לאחר דיכוי המרד המשיכו הסלובקים בשילוחים. כמאה אלף יהודי סלובקיה נספו בשואה.


" שגרת הבור המשמימה טשטשה את חושינו ופגמה בערנות שלנו, מדי פעם בפעם, עוד לפני רדת החשכה, היה אבא יוצא החוצה מן הבור - כדי "לנשום מעט אוויר" כדבריו - ומשאיר אותנו בחרדה עד שובו. יום אחד הכריז באוזנינו כי היום ראש חודש; כנראה ידע זאת מהתבוננות בירח בלילות הקודמים; ומאחר שכך, אמר, ברצונו לעלות למעלה ולומר תפילה מתחת לכיפת השמים ולא במקום המזוהם והטמא שבו היינו שרויים. הוא יצא בזחילה דרך המבוא המלוכסן, הניח על הפתח את כיסוי הקרשים ששימש אותנו להסוואה, ונעלם….

גם חודש מרס עמד להסתיים, ולפי חישוביו של אבא - בקרוב יחול חג הפסח, חג החירות. שעות רבות סיפר לנו על שיעבוד עמנו במצרים ועל פועלו של משה רבנו והנסים שקרו לעם ישראל בעת ההיא. אבי התלהב והדגיש את סמליות העיתוי בחיינו: גם אנו מצפים ליציאה משעבוד לגאולה ומחושך לאור".

מתוך: 'זעקי ילדה', עליזה ברק רסלר, ירושלים, תש"ס - 2000 עמ' 177,129


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016