זכור - אמונה בימי השואה


חודש טבת  תשס"ה - פליטים


"ומה תעשו ליום פקֻדה ולשואה ממרחק תבוא על מי תנוסו לעזרה ואנה תעזבו כבודכם"
(ישעיה י, ג)

בתמונה: פליטים יהודיים במתבן – פולין



הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016