זכור - אמונה בימי השואה


חודש אלול תשס"ה - חסד ועזרה הדדית במחנות


שאלות מעמק הבכא
השאלה הופנתה לרב וידר אב"ד נירדהאז – הונגריה.

רקע: קופת הצדקה על שם רבי מאיר בעל הנס, היתה מן הנפוצות והחשובות בגולה. הכספים נתרמו למען לומדי תורה בארץ ישראל שחיו במצוקה כלכלית קשה.
במהלך שנות המלחמה התעוררה בעיה בהעברת הכספים, עקב ההגבלות שהטילו הממשלות על הוצאת כספים מן המדינה. ערך המטבע המקומי ירד מיום ליום. בדעת המתעסקים במצווה עלתה מחשבה להפנות את מעות צדקה אלו לצדקה אחרת - פדיון שבויים.

שאלה: האם מותר להשתמש בכספים שיועדו לתמיכה בלומדי התורה הנזקקים, למטרת פדיון שבויים.

תשובה: הרב התיר את השימוש בכספי הצדקה לפדיון שבויים.

מקור: קובץ תשובות מרבני הונגריה, "ירושת פליטה", פסט , תש"ו, סימן כ"א.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016