זכור - אמונה בימי השואה


חודש ניסן תשס"ג - חג הפסח


שאלות מעמק הבכא
שו"ת בנושא מצוות ארבע כוסות

שאלה לרב אשרי בגטו קובנה, ערב פסח, תש"ב (1942)

רקע: "בעת לימודי הדינים של הלכות פסח עם תלמידי בתפארת בחורים, כדין שואלין הלכות פסח שלושים לפני הפסח, נשאלתי על ידם, איך ובמה יקיימו השתא מצוות ארבע כוסות, מכיוון שלא רק יין אלא שום משקה אחר הוא בבל יראה ובל ימצא, כי המחסור בגיטו הלך הלוך וגבור מיום ליום, וזולת תה ממותק בסכרין אי אפשר להשיג שום משקה שיהא בגדר של חמר מדינה (משקה מקובל במקום, שעל פי דין מותר להשתמש בו לקיום מצוות במקום יין), וגם זה אפשר להשיג בקושי רב, כי התה והסכרין נמצאו רק אצל מתי מעט ולא היו נחלת רבים".

שאלה: האם אפשר לצאת ידי חובת מצוות ארבע כוסות עם תה ממותק בסכרין?

תשובה : ניתן לקיים מצוות ארבע כוסות בתה הממותק בסכרין.
הרב הסתמך על גדולים בדורות קודמים, שהתירו להבדיל על תה ממותק אפילו במקום שקיים משקה אחר, כי תה ממותק נכלל בגדר חמר מדינה, ובנסיבות שהיו קיימות בגיטו, באין משקה אחר בוודאי שיש להתיר.

מקור: "ממעמקים", הרב אפרים אשרי, ניו יורק תשכ"ט, חלק ג' סימן ה'.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016