זכור - אמונה בימי השואה

חודש ניסן תשס"ג - חג הפסח


תמונה
"דם ואש ותימרות עשן..." (מתוך ההגדה)

עם כבושה של פולין, נקטו הגרמנים במדיניות של גירושים. מנובמבר 1939 עד פברואר 1940 בוצע גירוש יהודים מערים ומעיירות, שסופחו לשטחי הרייך.
ורשה כבירת פולין הייתה יעד מרכזי לזרם הפליטים, כ- 90,000 איש הגיעו אליה עד להקמת הגיטו. היודנראט נאלץ להתמודד עם בעיה של מציאת מקומות דיור עבור הגל המסיבי של הפליטים. הם שוכנו בבניני ציבור וביניהם גם בתי כנסת, המחסור הקשה ותנאי הצפיפות גרמו לכך שדיירי נקודות הפליטים היו הקרבנות הראשונים שמתו מרעב ומגיפות.

בתמונה -
יהודים מסיבים לשולחן ליל הסדר וקוראים את ההגדה, בנקודת פליטים בגטו ורשה.מתוך ארכיון יד ושם.
סימול תצלום: 33_1860
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016