זכור - אמונה בימי השואה


חודש אב תשס"ו - חסד של אמת בשואה


שאלות מעמק הבכא
אמירת קדיש על נפטרים

המקום והזמן: סאטמר, ניסן תש"ג.

רקע: במהלך מלחמת העולם השנייה, לפני הכיבוש הגרמני של הונגריה, גויסו רבים מיהודי הונגריה לפלוגות העבודה. חלקם שירתו בפלוגות הללו חודשים ארוכים הרחק מאדמת הונגריה, ולעתים נותק הקשר שלהם עם בני משפחותיהם.

השאלה: האם ניתן לסמוך על הודעת השלטונות ההונגריים על מותם של יהודים שגויסו לפלוגות העבודה, לעניין אמירת קדיש ומנהגי אבלות?

התשובה: הרב יואל טייטלבוים פסק כי יש לומר קדיש, ולהתנות כי אם האב של אומר הקדיש בחיים – אזי הקדיש נאמר על מתים אחרים. כמו כן, אין לנהוג במנהגי אבלות.

מקור: הרב צבי מייזליש, שו"ת בנין צבי, חלק ב, סימן עג.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016