זכור - אמונה בימי השואה


חודש אלול תשס"ו - יהודים מצילים יהודים


"וכל המקיים נפש אחת, מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא".
(משנה סנהדרין ד, ה)

בתמונה: הכנת תעודות מזויפות לבורחים, לודז' 1945הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016