זכור - אמונה בימי השואה

חודש תשרי  תשס"ז - חגי תשרי בשואה


לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא, ה'" מעוז חיי ממי יפחד"
(תהילים כז)

בתמונה: הקפות שמחת תורה בגטו לודז'.הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016