זכור - אמונה בימי השואה


חודש חשוון  תשס"ז - הוצאת ילדים יהודים מידיים נכריות לאחר השואה


ממדף הספרים
לבבות חצויים - הוצאת ילדים יהודים מבתי נוצרים בפולין לאחר השואה
אמונה נחמני גפני
ירושלים: יד ושם, תשס"

זמן קצר לאחר שחרור פולין מן הכיבוש הגרמני במלחמת העולם השנייה, קמו ארגונים וגופים יהודיים שעסקו בחיפוש ובאיתור ילדים יהודיים שהוסתרו בזמן המלחמה בידי פולנים נוצרים, במטרה להוציא את הילדים ולהשיבם לחיק עמם. הספר דן בשאלות הכרוכות בפעולות אלו: מדוע קמו כמה גופים לשם השגת מטרה זהה? מה היו היחסים ביניהם? אילו דרכי פעולה סיגלו לעצמם? מה הייתה תגובתם של המצילים לפניות אליהם? כיצד טופל עניין הוצאת הילדים בבתי המשפט בפולין? מה הייתה עמדתה של הכנסייה? מה היו תגובותיהם של הילדים למעבר? סיפוריהם האישיים של ילדים יהודיים שהוסתרו בזמן המלחמה בבתי נוצרים בפולין שזורים בפרקי הספר.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016