זכור - אמונה בימי השואה


חודש חשוון  תשס"ז - הוצאת ילדים יהודים מידיים נכריות לאחר השואה


שאלות מעמק הבכא
הטבלה לנצרות

רקע: בתקופת השילוחים מהגטאות למחנות ההשמדה, הסתתרה אישה אחת עם בנותיה אצל איכר נוצרי. כעבור זמן מה איים הנוצרי על האישה שאם לא תתנצר עם בנותיה ימסור את כולן לנאצים. האישה הסכימה לתביעתו בלית ברירה והנוצרי עצמו, ללא סיוע כומר, הטביל אותן והוליכן לכנסייה. לאחר השחרור חזרה המשפחה לדת היהודית בכל לב.

שאלה: האם על הנשים לעבור טבילה לשם חזרה ליהדות?

תשובה: אין צורך בטבילה, ורצוי להתענות מדי שנה ביום ההטבלה לנצרות.

מקור: שו"ת אגרות משה, יורה דעה, ב, סימן קכט.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016