זכור - אמונה בימי השואה


חודש כסלו  תשס"ז - חנוכה בשואה


שאלות מעמק הבכא
ברכת "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה"


הזמן והמקום: כ"ה כסלו תש"ד, מחנה ברגן בלזן.

השאלה: כיצד ניתן לברך על הדלקת הנרות את ברכת "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה"? כיצד ניתן להודות לה' על כך שזכינו להגיע לימים כאלה? כיצד ניתן לברך ברכה כזאת, כאשר מאות ואלפי גוויות של יהודים מתגוללים כאן, כאשר מושמדים מיליונים של יהודים?

התשובה: הרבי מבלוזוב – רבי ישראל שפירא, השיב לשואל על אמירת ברכת "שהחיינו" כך: הנך צודק בהחלט. כאשר בירכתי את הברכה השלישית, ברכת "שהחיינו", אף אני הרהרתי בדבר, ושאלתי את עצמי – מה טעם בברכה זו בשעה זו? יגעתי את מוחי והעמקתי במקורות שונים כדי למצוא הסבר לצורך לומר ברכת "שהחיינו" בשעה נוראה זו. אולם בשעה שבירכתי, שמתי לבי שמאחורי עמד קהל רב של יהודים אסירים, שחזות פניהם הביעה נכונות להאבק על יהדותם. על נכונות הקרבה זו ברכתי "שהחיינו", כאשר יהודים גם בתנאים כאלה, נכונים להקריב חייהם למען יהדותם. על תופעה כזאת בוודאי צריך לברך ברכת "שהחיינו".

המקור: מרדכי אליאב, אני מאמין, עמ' 248.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016