זכור - אמונה בימי השואה


חודש כסלו  תשס"ז - חנוכה בשואה


עדות ב'
ביום חמישי שעבר הדלקנו הפעם האחרונה בחנוכה זו הנרות. זכינו עוד להדליק שלושתנו, אבי אחי הקטן ואני את שמונת הנרות אע"פ שקשה מאוד להשיג נרות התאמצנו ויכולנו לקנותם ביוקר. בשירי את הבית האחרון של "מעוז צור" נתמהתי מאוד על הקבלת הדברים לצרותינו היום… "כי ארכה לנו הישועה ואין קץ לימי הרעה… נקום נקמת דם עבדך מאומה הרשעה [גרמניה]".
משה פלינקר, הנער משה, עמוד 31.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016