זכור - אמונה בימי השואה


חודש טבת  תשס"ז - יום הקדיש הכללי


שאלות מעמק הבכא
יארצייט לנספים שזמן מותם לא נודע

שאלה: מיליוני יהודים נרצחו במיתות משונות בשנות השואה, ומקום וזמן מותם לא נודעו. היאך יש לנהוג, אם כן, בדבר היארצייט [יום הזיכרון] הקבוע לקרוב שנספה בשואה.

תשובת הרב יצחק הלוי הרצוג: יש לבחור יום אשר יהיה מכאן ולהבא יום זיכרון.

תשובת הרב מרדכי פוגלמן: יש לקבוע יום זיכרון ביום שבו נודע לקרובים על מות קרוביהם (יום השמועה).

מקורות: שו"ת שאילת יצחק, סימן קנג; שו"ת בית מרדכי, סימן ס."


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016