זכור - אמונה בימי השואה


חודש טבת  תשס"ז - יום הקדיש הכללי


עדות ד'
היה צורך לקבוע יום אחד בשנה שבו יבכו יהודים את החורבן והוא ישמש יום זיכרון לאמירת קדיש, להדלקת נר נשמה וללימוד משניות. לכן קבעה הרבנות הראשית את צום העשרה בטבת יום-שנה לשעה ולדורות לקדושי קהילות ישראל באירופה, מיליונות חללים, שאין סמוכים לקביעת יום מותם – העשירי בטבת הוא לבניהם ולקרוביהם כדין יום זיכרון לכל הלכות אבלות.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016