זכור - אמונה בימי השואה


חודש שבט  תשס"ז - הציבור הדתי בארץ ישראל לנוכח השואה


ממדף הספרים
חיים שלם, עת לעשות להצלת ישראל,
באר שבע תשס"ז

הקביעה הרווחת שההנהגה החרדית לא עשתה כמעט דבר בתקופת השואה הפכה למוסכמה כבר בימים ההם. המחקר האקדמי כמעט אינו מייחד מקום לפעילות חרדית בתקופת השואה – לא בחזית ההצלה ולא בחזית מרד גטו ורשה, שם כמעט תמיד מזכירים רק את ארגון אי"ל של מרדכי אנילביץ', ובמקרה הטוב גם את לוחמי אצ"י של בית"ר. החרדים בכלל, וההנהגה החרדית בפרט, נתפסים כמי שלא הבינו את גודל השעה ואת גודל האסון. עתה מסתבר שלא כך הם פני הדברים.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016