זכור - אמונה בימי השואה

חודש שבט  תשס"ז - הציבור הדתי בארץ ישראל לנוכח השואה


תמונה
"אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרוחה, ומאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה... " (מתוך תפילת יהי רצון הנאמרת לאחר קריאת התורה בשני וחמישי)הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016