זכור - אמונה בימי השואה

חודש סיון  תשס"ג - גוילין נשרפין


תמונה
"מצאוהו לרבי חנינא בן תרדיון שהיה יושב ועוסק בתורה…הביאוהו וכרכוהו בספר תורה והקיפוהו בחבילי זמורות והציתו בהן את האור… אלמלי אני נשרפתי לבדי היה הדבר קשה, עכשיו שאני נשרף וספר תורה עמי, מי שמבקש עלבונה של ספר תורה הוא יבקש עלבוני. אמרו לו תלמידיו: רבי מה אתה רואה? אמר להן: גוילין נשרפין ואותיות פורחות" (מסכת עבודה זרה דף י"ח)

בתמונה - גויל של ספר תורה שחולל ונעשה בו שימוש למנדולינה.מתוך ארכיון יד ושם.
סימול תצלום: 1652_25
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016