זכור - אמונה בימי השואה

חודש אייר  תשס"ז - מנהיגות רבנית בשואה


עדות ד'
על האדמו"ר מראדז'ין - הרב שמואל שלמה ליינר

וואלדאבה (פולין) תש"ב

הרב, שהתפרסם יותר מכל בתמיכתו במרד, היה הרב שמואל שלמה ליינר - האדמו"ר מראדזין. עם פרוץ המלחמה הוא נמלט עם בני משפחתו מראדזין לוואלדאבה שבקרבת לובלין. כבר בשלב מוקדם עמד הרבי מראדזין על כוונותיהם של הנאצים וטען שאסור ליודנראט להיענות לדרישות הנאצים לספק להם עובדים.
לאחר גירוש יהודי לובלין בניסן תש"ב הוא קרא ליושבי הגטו להימלט ליערות ולהתנגד לגרמנים בכוח על ידי פיצוץ גשרים ורכבות. הוא עצמו טרח רבות להביא לקבר ישראל את גופות החללים שנרצחו ביערות הסביבה. בכ"ד אייר תש"ב גזר תענית של שלושה ימים, שאחריה תוכנן להצית את בתי הגטו ולברוח ליער. כשנודע הדבר לגרמנים הם ביקשו לאסור את הרבי מראדזין. לפי גרסה אחת, כשבאו הגרמנים לקחתו הוא נאבק עמם ונורה בו במקום. לפי גרסה אחרת, הוא הסגיר את עצמו והוצא להורג על ידם. המשורר יצחק קצנלסון, אליו הגיעו הדי המעשה, בהיותו בגטו וארשה, כתב פואמה ארוכה - "השיר על הרבי מראדזין":
וגזר התענית כבר עשה לו כנף!
בערים ועירות נתחדש טי"ת באב,
יהודים בגיטאות מקרוב ורחוק,
חידשו התענית ועשוה לחק.
לובלין כבר אינה, חרבה, שוממה,
נר ידלק לזכרה, וצמים את צומה,
גם הוא כבר אינו, שר שלה, איש רדזין,
הגד דבר הצום באזני גרמנים.
ונקרא הרבי אליהם ונחקר –
אולם לביתו הרבי לא חזר.
הזהירה, שדלה אותו הרבנית:
"אל תלך!" הרבי בפניה הביט
ויצעק בכעסו "יהרגוני אפוא!"
ומיד בערגה: "לו אזכה לסופו
של רבי עקיבא, ויסורק בשרי
במסרקות של ברזל... הוי אשתי, אל דברים.
אל תבכי ואל נא תחטאי לאלהים,
אזכה נא, כרבי עקיבא כי אהי...
בעד יהודי, בעד השם... מאשר!".
והלך הרבי ולביתו לא חזר.

[יצחק קצנלסון, כתבים נבחרים, עמ' 159–160]


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016