זכור - אמונה בימי השואה


חודש אלול  תשס"ז - פלוגות העבודה בהונגריה


ממדף הספרים
בסתר המדרגה
יוסף אהרון ברנט -

ספר זה מגולל את קורותיו של יוסף אהרון ברנט, יליד מרגריטן שבטרנסילבניה.
בראשית הספר המספר מתאר את הוריו והורי הוריו ואת החיים בעירו עד למלחמת העולם השנייה. ב-1940 סופחה מרגריטן יחד עם החלק הצפוני של טרנסילבניה להונגריה.
ביוני 1942 גויס המחבר לפלוגות העבודה בהונגריה, והוא מתאר את התקופה הקשה הזאת ואת התמודדותו הפיזית והרוחנית ואת מאמציו לשמירת המצוות בתנאים בלתי אפשריים.
בסוף 1944 חזרה הפלוגה שלו להונגריה, אך בזה לא תמו סבלותיו, והוא נשלח למחנות ריכוז ועבודה בגרמניה (דכאו ומילדרוף). לאחר תיאור החיים במחנות מגיע פרק השחרור והעלייה לארץ, שאף היא לא עברה בלי קשיים ותחנת ביניים בקפריסין. לבסוף מובאות בספר דרשותיו של המחבר על הגדה של פסח והספדים שאמר בהזדמנויות שונות.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016