זכור - אמונה בימי השואה

חודש אלול  תשס"ז - פלוגות העבודה בהונגריה


עדות
עדותו של יוסף ברנט

יוסף ברנט מבנפי הוניוד, שנשלח לשרת בפלוגות העבודה בחזית הרוסית, כתב בזיכרונותיו על הירתמותם של חבריו לסייע לו בכתיבת לוח שנה עברי שממנו יוכלו ללמוד מתי יחולו החגים: בין שאר הבעיות התעוררה שאלת לוח השנה של שנת תש"ג. ידענו מתי חל ראש השנה ויום הכיפורים וסוכות, מפני שהיה לנו לוח של השנה הקודמת. אבל לא ידענו אם החדשים חשון וכסלו מלאים, חסרים או כסדרם, ואם השנה היא פשוטה או מעוברת. מובן שלא היה לנו מושג מתי יחול חנוכה. לפיכך קבלתי על עצמי לכתוב לוח שנה בהתבסס על הידע, שרכשתי בבית אבא. הכנת הלוח דרשה שעות ארוכות של חישובים חוזרים ונשנים והתאמת התאריכים השונים לפי הכללים המסורים בידינו, כגון לא אד"ו ראש ולא בד"ו פסח. הודות למסירות החברים, שחיפו עלי בשעת העבודה בשדה, התפניתי במשך כמה ימים לכתיבת הלוח. בין השאר נתברר לי, שהשנה היא שנה מעוברת.

[יוסף אהרון ברנט, בסתר המדרגה, ירושלים תשמ"ט, עמ' 75]


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016