זכור - אמונה בימי השואה


חודש אלול  תשס"ז - פלוגות העבודה בהונגריה


שאלות מעמק הבכא
גילוח בשבת או גילוח בתער

הרקע: בערב שבת בשנת תש"א, הודיע מפקד פלוגת העבודה בסטקירלי-מדיא בהונגריה כי למחרת היום, בשבת, צריכים כולם להשתתף בטקס לכבוד יום הולדתו של עוצר הונגריה הורטי, ולשם כך חייבים הם להוריד את זקניהם. כמובן שסירוב פקודה במצב שכזה הוא בגדר פיקוח נפש.

השאלה: האם עדיף להספיק להתגלח לפני כניסת השבת אך לעבור על איסור "לא תקיפו" של גילוח בתער, או שכדאי לחכות עד אחרי כניסת השבת להגעת סם "מישעי" ולהוריד את הזקן בשבת.

תשובה: הרב וידנפלד בשו"ת דובב מישרים פסק שיש להוריד את הזקן בעזרת סם בשבת, ואילו הרב צבי פסח פרנק פסק שיש להתגלח, אף בתער, לפני השבת.

מקור: אנציקלופדיה שמע ישראל, א, עמ' 222–223.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016