זכור - אמונה בימי השואה

חודש אב  תשס"ג - תחיית לימוד התורה במחנות העקורים


תמונה
"לולא תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי" (תהלים קי"ט צ"ב)

בתום המלחמה קלטו השבדים רבבות ניצולים ממחנות הריכוז ועשו כל שיכלו כדי לשקמם. בחודש כסלו שנת תש"ה, הובאו יהודי דניה מטרזינשטאט וכן פליטים מנורווגיה ומפינדלנד. בשנת תש"ה, בתקופת האביב, הגיעו לחופי שבדיה מדי יום ספינות ועליהן פליטים (בעיקר נשים) מאזור גרמניה. הקהילה בשטוקהולם התגייסה לעזרה, הרב וולבה (לימים משגיח רוחני בישיבת 'באר יעקב'), שפעל בתקופה זו במקום, ייסד את הוועדה השבדית מטעם וועד ההצלה בארה"ב, וביחד עם חברי הוועדה עסק במסירות נפש בהגשת סיוע לפליטים הן בחומר והן ברוח.
הממשלה השבדית הכשירה מספר מחנות כדי לשקם את הפליטים הדתיים, והגדול ביניהם היה מחנה "פרנאבריק".

בתמונה - סיום מסכת שנערך ב'קיבוץ' על שם הרב בלוי, במחנה "פרנאבריק", בהשתתפות הרב מאיר הגר בנו של הגאון מ'אובר-ווישווה', איש 'אגודת ישראל' שגיבש את החסידים במחנה זה, ור' אליעזר מורגנשטרן מצאצאי הרבי מקוצק, שהיה מראשי עסקני 'אגודת ישראל'.
מתוך ארכיון יד ושם.
סימול תצלום: 3380_279

הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016