זכור - אמונה בימי השואה

חודש תשרי  תשס"ט - עקידת יצחק לזרעו


תמונה
"עוד יזכור לנו אהבת איתן אדונינו ובבן הנעקד ישבית מדיננו ובזכות התם יוציא היום לצדק דיננו כי קדוש היום לאדוננו"
מתוך תפילת מוסף לראש השנה.

"עם ישראל תמיד אומרים שמע ישראל הא"ה אחד. זאת העקידה, עקידת רבים, עקידת ששה מיליון, יזכור אלוהים עם עקידת יחיד יצחק אבינו ע"ה".
מתוך: שינפלד הרב צבי אלימלך, תורת חסד, הקדמה

בתמונה: מסיבת ראש השנה בגטו לודז' תש"בהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016