זכור - אמונה בימי השואה


חודש חשוון תשס"ד - ליל הבדולח


שאלות מעמק הבכא
שו"ת בנושא קדושת בית הכנסת

השאלה הופנתה לרב יחיאל יעקב וינברג, ברלין.

רקע: בשנות הזעם של השלטון הנאצי בגרמניה, נאסר על יהודים להתאסף במקומות פומביים, אלא רק בבתי כנסת ובבתי מדרש. היו בתי כנסת שלא השתייכו לזרם החרדי והפכו למרכז תרבות. במהלך השבוע נערכו בהם קונצרטים והרצאות בענייני חול. היה חשש שיהודים חרדים יגררו לבתי הכנסת בהם התקיימו מופעים אלו, יושפעו לרעה מדעות הנוגדות את רוח היהדות ויתרחקו מהזרם החרדי ומהיראים לדבר ה'.

שאלה: מכיוון שהעם השרוי בצער מחפש עידוד ומשתוקק לשמוע, האם מותר לערוך בבית הכנסת של הציבור החרד לדבר ה' קונצרטים והרצאות כלליות?

תשובה: הואיל ואין מקום אחר להתאסף בו, והקהל זקוק לנחמה ולעידוד, התיר הרב לקיים פעילויות בבתי הכנסת תוך שמירה על הגבלות וסייגים מסוימים.

הנחיות הרב:
  1. מותר להשמיע הרצאות, אך המלצתו הייתה שלפני ההרצאה יאמרו כמה פרקי תהילים או דבר תורה.
  2. יש להקפיד שהמרצה יהיה ירא שמים ובחירתו תעשה אך ורק בתיאום עם הרב, זאת כדי למנוע הסתננות אנשים שדעותיהם נוגדות את השקפותיהם של החרדים.
  3. אין להתיר וויכוחים לאחר ההרצאות בבית הכנסת, מחשש להבעת דעות שליליות, ליצנות וקלות ראש.
  4. הרב אסר קונצרטים כלליים בכל אופן שהוא, ודרש מרב בית הכנסת לא להכנע ללחצים ואפילו למסור את נפשו ופרנסתו בענין זה.
  5. קונצרטים המבוססים על קטעי תפילה ופסוקים מותר להשמיע בלית ברירה.
  6. בכינוסים שנערכים בבית הכנסת, חובה להקפיד על הפרדה מוחלטת בין גברים לנשים.
בסיכום מדגיש הרב שכל ההיתרים בדבר כינוסים בעניני חול בבית הכנסת ניתנו בשעת הדחק שבה היו מצויים בשנים הללו.

המקור: "שרידי אש", הרב יחיאל יעקב וינברג, סימן יב.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016