זכור - אמונה בימי השואה


חודש כסלו  תשס"ט - פרטיזנים יהודים


ממדף הספרים ב'
בצר ובמצוק - החיים בגטו לודז'
טובה יוסקוביץ
בני ברק: גנזך קידוש השם, תשס"ט

יחידת לימוד זו העוסקת בחיים בגטו לודז' בשנות השואה ובשארית הפליטה בלודז', הנה החלק השני של הפרויקט "לודז' דיוקנה של קהילה", הכולל שלושה חלקים.

ביחידה מבואות כלליים על ייחודו של גטו לודז' ועל ועד הרבנים בגטו; פרקי הדרכה לתמונות מחיי הגטו על גבורת הרוח בגטו ועל דמויות מופת בגטו; ופרקי זיכרונות של ניצולים ששבו ללודז' מיד לאחר תום המלחמה.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016