זכור - אמונה בימי השואה

, ������


האדמו"ר מבויאן – הרב משה פרידמן


וכשהגעתי בשלום לעיר קראקא נחלאתי במחלה מסוכנת והמסכנת גם אחרים הנקראת טיפוס בלע"ז, ואם כן מובן מאליו שהיהודי אשר לנתי אצלו לינת לילה היה מלא פחד להניח אותי בביתו, ובבית החולים היהודי לא היה מקום כי היה מלא ממש מפה אל פה, ורק הודות להגה"ק אדמו"ר ר' משה'ניו מבאיאן זצוק"ל שמסר נפשו בעדי והבטיח את היהודי שלא יזיק לו, הניח אותי בביתו עד שיהיה מקום בביה"ח. אבל סוף כל סוף הוצרכתי לילך לבית החולים העכו"ם והייתי בסכנה כפולה כמובן, אחד, מחמת המחלה עצמה כידוע כי פלעק טיפוס היא מחלה מסוכנת אף בשעת שלום וכ"ש בעת צרה כזו, והשנית, אם החיים של יהודי בריא לא היה שווה כלום על אחת כמה וכמה חולה מסוכן, וממש בנסי נסים חזרתי לבריאותי ויצאתי בשלום בערב פסח.

[מצוטט ממאגר מידע: 'קורות השואה במבואות לספרות הרבנית' בהפקת המרכז לחקר השואה - מכללה ירושלים, מתוך: שוורץ הרב יום טוב הלוי, אדני נחושת, הקדמה]


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016