זכור - אמונה בימי השואה


חודש ניסן  תשס"ט - הצלה זמנית


ממדף הספרים
פדויים לציון ברינה: תנועת "מזרחי – תורה ועבודה" במחנות העקורים בגרמניה 1945-1949
ישראל 2008

חוקרי "שארית הפליטה" עסקו על פי רוב בפעילותם של התנועות הציוניות החילוניות מחד ו"אגודת ישראל" מאידך. מקומה של התנועה הדתית לאומית נפקד מספרות המחקר בנושא. ספר זה, הבא להשלים את התמונה החסרה, מספר את סיפור פעילותה הענפה של תנועת "מזרחי – תורה ועבודה" בקרב שארית הפליטה במחנות העקורים בגרמניה. פעילות התנועה כללה: קיבוצים, הכשרות, מוסדות ילדים ונוער, בתי ספר, תנועת הנוער "בני עקיבא" ותנועת הספורט "אליצור" ומטרתה הייתה הכוונת הניצולים לעלייה והתיישבות בארץ ישראל ברוח ערכי התנועה.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016