זכור - אמונה בימי השואה


חודש ניסן  תשס"ט - הצלה זמנית


שאלות מעמק הבכא ב'
ברכת הגומל לשבים מעבודות כפיה


המקום: רומניה

השאלה: רבים מבני קהילתנו הוכרחו בשנות המלחמה העולמית השנייה לעזוב את בתיהם ורוכזו על ידי שלטונות הצבא הרומנית במחנות עבודה בכפרים שונים סביבות העיר לא הרחק ממנו, ולא היו רשאים לעזוב מקום עבודתם אם לא על פי רשיון מיוחד. אחר זמן פטרו אותם בעזרת ה' בשלום לבתיהם. ונשאלה שאלה אם דינם כדין יוצאים מבית האסורים וחייבים לברך ברכת הגומל , או דילמא [שמא] אין מקום עבודתם נחשב בית אסורים ממש ואין צריך לברך?

התשובה: חייבים לברך, שהרי "מבואר כי אבותינו בצאתם ממצרים היו חייבים בהודי' כדין יוצא מבית האסורים, ועלינו כעת לעשות בלילי הסדר זכר לאותה הודי' שהיו אבותינו חייבים בה מן הדין. והרי אבותינו במצרים לא היו כבולים בכבלי ברזל".

המקור: הרב בצלאל שטרן, בצל החכמה, חלק א, סימן יט.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016