זכור - אמונה בימי השואה

חודש אייר  תשס"ט - השחרור


ממדף הספרים
הגיליון השני של כתב העת בשביל הזיכרון עוסק בסוגיית הזהות היהודית בשואה. הגיליון פותח במאמרה של אלכסנדרה גרבריני, ובו היא מאירה את התמודדותם של שלושה כותבי יומנים יהודים בתקופת השואה עם שאלת הזהות היהודית. שלושת הכותבים באו מעולמות תרבותיים יהודיים שונים מאוד זה מזה, ומאמרה של גרבריני מחדד את שאלת המתח בין שבר לבין המשכיות בעיצוב הזהות היהודית בתקופת השואה בפרט ובהיסטוריה היהודית בכלל.
המאמר של גיא מירון עוסק בזיכרונותיהם של יהודים שעלו לארץ ישראל מגרמניה הנאצית בשנות ה-30. במאמר מוצגות תובנות שהעולים מגרמניה גיבשו לעצמם במבט לאחור באשר לזהותם היהודית והגרמנית ב"מולדת הישנה". המקרים השונים המתוארים במאמר ממחישים כיצד הזהות מתעצבת על ציר של מתח דו-קוטבי - גרמני לעומת יהודי - וכיצד היא משתנה ואף מתעצבת מחדש במציאות האישית והציבורית המשתנה.
בקרב היהדות האורתודוקסית התנסחו שאלות של זהות יהודית בסגנון שונה ונסבו על שאלת האמונה והבחירה בעם ישראל. מאמרה של אסתר פרבשטיין מתמקד בניסיונותיהם של רבנים ויהודים אורתודוקסים אחרים לתת משמעות לאמונתם גם ברגעים הקשים ביותר ומעלה את שאלת מקומו של החדש מול המסורתי בניסיון לשמר את הזהות במצב של משבר.
מאמרה של אמונה נחמני גפני על ילדים ובני נוער יהודים שנותקו ממשפחותיהם ומהקהילה היהודית בתקופת השואה חורג מתקופת השואה עצמה ודן בהשפעתה על זהותם של ניצולים אלו, עם החוויה הייחודית שעברו, על המשך חייהם. מהמאמר עולה קשת של אפשרויות, החל בחזרה מהירה ומלאה לזהות יהודית לאחר השחרור וכלה בהדחקתה ואפילו בהתנכרות אליה.
במדור "מגנזי ארכיון יד ושם" מתפרסם תרגום של קטעים מהיצירה 4580 שכתב הסופר היידי יהושע פרלה, בגטו ורשה, בשלהי 1942. מאיה דובר דפן, מציגה במאמר המבוא את דמותו של פרלה ודנה בהתמודדות הנוקבת שלו ב-4580 עם שאלת זהותו כיהודי וכאדם.
.

בשביל הזיכרון – כתב עת לחינוך וללימוד השואה, 2 (אדר תשס"ט), ביה"ס המרכזי להוראת השואה, יד ושם.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016