זכור - אמונה בימי השואה


חודש כסלו  תש"ע - הבריחה מפולין וסלובקיה


ממדף הספרים
יחידה חינוכית זו מאירה את דמותו של הרב יצחק ניסנבוים מוורשה. חלקה הראשון של היחידה עוסק בתולדות חייו של הרב ניסנבוים עד מלה"ע השנייה. הרב ניסנבוים הנקרע, בין עולם הרבנות- לעבודה ציבורית. בין לימוד תורה- להטפה ליישוב הארץ, בין חבורתו שלו- לכלל כולו. חלקה השני של היחידה עוסק בפועלו של הרב ניסנבוים בתקופת השואה ובגורלו. הרב ניסנבוים שבאופן אישי שרוי ב"חושך" בתוך ורשה השוקעת אל קיצה. מאיר, מעודד, מתווה דרך ומכוון. בחרט הברזל נחרטת בשמו המשימה "עת קידוש החיים". הרואה הגדול הינו גם הרועה של הפרט. המקיים ומחזק את המסגרות של הכלל ושל אנשיו- "המזרחי", בתוך מציאות דועכת.
הרב יצחק ניסנבוים – מנהיג בין עולמות, כפר הרא"ה: מכון שם עולם, תשס"ט


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016