זכור - אמונה בימי השואה


חודש כסליו  תשס"ד - נרות שבת


שאלות מעמק הבכא
שו"ת בנושא זמן הדלקת נרות

תשובה לרב אברהם יהודה שוורץ אב"ד אורמין - הונגריה, אלול תש"א (1941)

רקע: עוצר שהוטל על היהודים אסר עליהם לשהות מחוץ לבתים מהשעה 9.00 בערב.
בתקופה שזמן כניסת השבת חל בשעה 8.35 חייבים היו להקדים את תפילת קבלת שבת בציבור, כדי שיהיה סיפק בידם להגיע לבתיהם לפני שעת העוצר.

שאלה: האם על הנשים להדליק נרות בשעה היעודה, או שגם הן תדלקנה לפני הזמן, כיוון שהגברים מקדימים לקבל עליהם את השבת בתפילתם בבית הכנסת.
תשובה: על הנשים להדליק נרות לפני שהגברים יוצאים לבית הכנסת.

מקור: "משנה שכיר", יששכר שלמה טייכטל, ירושלים, תשמ"ז, חלק ב,
סימן נב.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016