זכור - אמונה בימי השואה


חודש אדר  תש"ע - הנוקם את נקמתנו


עדות ג'
היום שמעתי את הרב זמלמן מדבר באספה חשאית בתוך "בונקר". הוא נואם בכשרון גדול, ובכל אש נפשו הוא מתאר את מחזות הזוועה של השמדת קהילות ישראל. הוא קורא לנקמה. "גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות" – מסתמך הוא על דבר התלמוד. "אל נקמות ד' ". הוא גם מציע תכנית מדויקת להתקוממות. הוא מקבל על עצמו להמציא נשק ותחמושת. אין הוא נאה דורש בלבד, אלא גם נאה מקיים. היום למשל, מסר לוועד ההתגוננות 12 אקדחים ותיבות כדורים אחדות. הוא מבקר אצל כל הרבנים והאדמו"רים ודורש מהם שגם הם יקראו למרד. מספרים שביקר באסיפת חלוצים, המהווים את הגרעין המרכזי של ההתקוממות, והלהיב את החלוצים הצעירים מאוד.


[הלל זיידמן, יומן גטו וארשה, תל אביב תש"ו, עמ' 153]


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016