זכור - אמונה בימי השואה

חודש ניסן  תש"ע - חג הפסח בשואה


ממדף הספרים
במחנה גירס שבצרפת נכתבה הגדה של פסח, לקראת ליל הסדר של שנת תש"א (1941). את ההגדה כתב ביד על שעוונית, מתוך הזיכרון, אריה לודוויג צוקרמן במשך חודשים ארוכים בתנאים קשים. משהתקרב חג הפסח וכתיבת ההגדה לא נסתיימה הוחלט להדפיס את השירים והפיוטים במכונת כתיבה, ולפי שמכונת כתיבה עם אותיות עבריות לא הייתה מצויה, נאלצו להדפיסם באותיות לטיניות. בסופו של דבר להדפסה הזו באותיות לטיניות היה יתרון למי שלא ידעו לקרוא עברית. ההגדה נמסרה לשכפול מחוץ למחנה. בספר זה נדפסו הצילומים של דפי ההגדה המקורית, לצד ציורים פרי מכחולם של ציירים שונים ששהו במחנה, ביניהם אוזיאש הופשטטר, פריץ שלייפר, יעקב ברוזין, קורט פרינץ ואחרים וגם בצירוף תצלומים אחדים ומאמרים העוסקים בתולדות מחנה גירס וחוויות מחג הפסח במחנה.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016