זכור - אמונה בימי השואה

חודש ניסן  תש"ע - חג הפסח בשואה


עדות ג'
ר' שכנא אמר את ההגדה בקול, וביאר את האותות והמופתים, וכשהגענו ל"והיא שעמדה", הזדקף מלוא קומתו, נשא הכוס על ידו ורעם בקול "אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם", בסיימנו את ברכת המזון, הגיעתנו הבשורה המדהימה על טבח יהודי אוטבוצק הי"ד, אך ר' שכנא לא נתן לנו לשקוע בעצבות וביאוש. חיש מזג כוס רביעית, קם על רגליו, ואתו עמד כל הקהל. דלתות הקרונות נפתחו לרווחה, ובקול זועק וזועם, פתחו כולם וגעשו מתוך התלקחות גוברת והולכת "שפוך חמתך על הגויים, אשר לא ידעוך…".
[בתוך: מרדכי אליאב, אני מאמין, עמ' 271]


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016