זכור - אמונה בימי השואה

חודש ניסן  תש"ע - חג הפסח בשואה


עדות ב'
בזה אחר זה, כל אחד בתורו, קראו החברים את ההגדה כולה ושרו את שירי הפסח וההלל, משתדלים שקולם לא ישמע בחוץ. כל הפנים היו סמוקות, ועיני כולם הבריקו. […] בתחנונים ומתוך כוונה אמרו כולם – "שפוך חמתך על הגויים… שפוך עליהם זעמך, וחרון אפך ישיגם. תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי ה' ". יחד שרו "אחד מי יודע" ו"חד גדיא", וכולם איחלו זה לזה מעומק הלב ותוך אנחה – "לשנה הבאה בירושלים! לשנה הבאה בני חורין!".
(מתוך: מאשה גרינבאום, תקווה על פי תהום, עמ' 58]


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016