זכור - אמונה בימי השואה


חודש ניסן  תש"ע - חג הפסח בשואה


עדות א'
בווינה ביום טוב הראשון של פסח תש"א (12 באפריל 1941) נערכה תפילה חגיגית לנוער בגילאי 16-13, שבה השתתפו 450 ילדים חניכי עליית-הנוער, מעונות הילדים, בית יתומים והמוסד לתעסוקת נוער. את הטקס לנוער, וגם את תפילת החג, שבה נטלו חלק כל נכבדי הקהילה, סיימו בשירת התקווה: הקהילה העברית בוינה ביום השבת ט"ו ניסן א' דפסח תש"א (12/4/1941), בשלוש שעות אחר הצהרים, תיערך ברשות השלטון תפילה בציבור לבני הנוער בבית הכנסת, בתוך העיר רחוב זיטנשטטן ד', וזה סדר החגיגה: מקהלה: בצאת ישראל ממצריים חזן ומקהלה: אשרי יושבי ביתך (הוצאת הספר) קריאת התורה, פרשת שמיני שלשה קרואים לספר המקהלה שרה לכבודם: מלכותך ראו בניך אדיר הוא יבנה ביתו הללויה (הכנסת הספר) הטפה חזן ומקהלה: תפילה (בניגון קדושה). עלינו לשבח אדון עולם התקווה בואו ביחידות ולא בקבוצות ! אל תשהו ברחוב ! דעו לפני מי אתם עומדים ! שמעו בקול מורים ומדריכים ! היציאה בסדר ולא בערבוביה שובו לביתכם בלי הרמת קול !
[מצוטט מתוך: יהודית באומל, קול בכיות, עמ' 110-109]]


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016