זכור - אמונה בימי השואה


חודש תשרי  תשע"א - בראש השנה ייכתבון


עדות ג'
ואציב כאן מזכרת למסירות נפשם של כל אותם היהודים שעסקו בהכנת מחזורים וזיכו אחרים עמם לשפוך שיח לפני הקב"ה בימים הקדושים. כל הפעולות הללו, הן ההקראה והן הכתיבה, נעשו בסכנת נפשות, בהפסקות חטופות מן העבודה. באושוויץ היה איסור חמור להשתמש בנייר, העונש על כך היה מלקות או מאסר בצינוק, ולפעמים גם הוציאו להורג מי שתפסו כאשר כתב דבר מה. היו כותבים על נייר של שקי מלט ואחר כך החביאו את הניירות על הגוף מתחת הבגדים. [חיים אלתר ראטה, כל הכתוב לחיים, בני ברק תשנ"ט, עמ' ק"א]


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016