זכור - אמונה בימי השואה


חודש תשרי  תשע"א - בראש השנה ייכתבון


עדות ב'
כתבתי את זה [את התפילות לראש השנה, מתוך הזיכרון, בבדל עיפרון על קרעי שק מלט] בכדי שלא תהיה לי טעות עד כמה שאפשר כי אני זוכר את התפילות כבעל תפילה שהתפללתי שנים רבות… ישבתי, תיקנתי, את התפילה בראש-השנה התפללנו והתפילה הייתה יפה, התפילה הייתה טובה, טובה עד כמה שאפשר לומר את זה. אבל ביום כיפור לא יכולנו להתפלל, הגרמנים כנראה התכוננו את זה. בראש-השנה הם סבלו את זה, וקיבלתי מנה גדולה יותר של מרק בצהרים, וזה היה שווה משהו, והתפללתי. כל התפילה ארכה פחות מהזמן שאנחנו עושים את זה היום. [מחזור וולפסברג תש"ה, פתח דבר]


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016