זכור - אמונה בימי השואה


חודש תשרי  תשע"א - בראש השנה ייכתבון


עדות א'
נודע לי שלאחד השבויים יש "סידור" אחד ויחיד. הלכתי אליו בהיחבא עם פיסת נייר, שמצאתי ברחוב בלכתי לעבודה, והעתקתי לעצמי את ה"שמונה עשרה" דראש השנה ויום הכיפורים. וביומא דראש השנה התפללנו באחד הצריפים, בלי ידיעת הגרמנים שעמדו על המשמר. אני אמרתי מתוך הכתב את ה"שמונה עשרה" וכל העם, כאלפיים איש, אמרו אחרי בלחש, בדמעות שליש ובלבבות נשברים לרסיסים. גנוחי גנחי, וילולי יללי. [יהושע גרינולד, שו"ת חסד יהושע, ניו-יורק תש"ח, עמ' י"ד]


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016