זכור - אמונה בימי השואה


חודש תשרי  תשע"א - בראש השנה ייכתבון


ממדף הספרים
הגיליון נפתח במאמר אנליטי, ובו רפי ואגו סוקר את מקורותיה ואופייה של תופעת הטוטליטריות. מאמרה של שולמית וולקוב "האנטישמיות כהסבר" מתמודד עם הפן השני של הבעיה. השקפת העולם האנטישמית, כך אנו למדים מהמאמר, אינה יכולה לשמש הסבר בלעדי לטוטליות חסרת התקדים של רדיפת המשטר הנאצי את היהודים. המאמר השלישי בגיליון מנסה להציג לקורא את עיקרי תפיסתה של חנה ארנדט כפי שהם עולים בספרה "יסודות הטוטליטריות". הגיליון נחתם במאמר של יהודה באואר, ובו הוא תוקף את החלטתו של האיחוד האירופי לציין את יום 28 באוגוסט – יום השנה להסכם ריבנטרופ-מולוטוב שאפשר לגרמניה לפתוח במלחמת העולם השנייה – כיום זיכרון לקרבנות של גרמניה נאצית ושל ברית המועצות הסטליניסטית כאחד. במדור "מגנזי הארכיון" נדונה שאלת מעמד הגרים בגרמניה הנאצית, מקרה מבחן לסוגיית מורכבות המימוש של האידאולוגיה הקיצונית של המשטר הנאצי. העיון בסוגיה זו מסתמך בעיקר על מסמכים גרמניים העוסקים במעמדם של גרים שהם ארים לפי מוצאם הגזעי ויהודים לפי דתם. במדור "בשביל החינוך" מובאים עמדות שונות של אנשי חינוך ואקדמיה בשאלת הקשר, או לחלופין המתח, בין ההתייחסות לממד של האנטישמיות בהוראת השואה לבין הממד של היכרות עם האופי הטוטליטרי ה"כללי" של המשטר הנאצי. בסוף הגיליון, מובאת סקירת ספרו של סבסטיאן הפנר שעשוי לשמש למחנכים כלי להבנת עולמו של האדם הגרמני הלא יהודי בן התקופה הנאצית.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016